Hvad er Rørholm

Rørholm er en udstykning i den nord østlige del af Roskilde, i Himmelev.

Udstykningen blev til ved Roskilde Kommune LOKALPLAN NR. 139 dateret Roskilde Byråd, den 20. maj 1981. Udstykningen er udformet som et lukket privat område, hvortil der alene er kørende adgang fra Herregårdsvej.

Der er udstykket 41 parceller i Rørholm, som i dag er fuldt udbygget med store grønne fællesarealer. Grundsalget i udstykningen startede i efteråret 1984 og den sidste grund var solgt i løbet af sommeren 1985. Det første hus, Rørholm nr. 52,  blev påbegyndt opført i november 1984 og stod færdig til indflytning 1. februar 1985 og det sidste hus, Rørholm nr. 19, stod færdigopført i 1987 efter nogen stilstand, idet det involverede byggefirma trådte i betalingsstandsning under opførelsen, hvilket naturligt forsinkede bygherrens planer noget.

Efter Lokalplanens bestemmelser er alle boliger tilsluttet Roskilde Gasforsynings ledningsnet/HNG. Efter generalforsamlingsbeslutning er alle boliger tilsluttet TeleDanmarks Kabel-TV i et fælles Kabel-TV netværk.

Efter Lokalplanens bestemmelser er der oprettet en Grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme i Rørholm. Denne bestyrelse består af 4 generalforsamlingsvalgte repræsentanter, der varetager den daglige drift af Rørholms Grundejerforening.